12/13/2014

Skopelos - snohvat u očima biciklista


Kako pisati priču biciklom? Jednostavno - naduvamo gume, uverimo se da točkovi prijanjaju uz planinski palac, nasmejemo se Suncu i zavrtimo vreme, kao struja morske školjke. Onda planina mrdne taj svoj palac ("sve je u redu", kaže, "prati vetar i miris soli, i uvek ćeš biti na pravom putu"). Pustimo svoje unutrašnje vreme da munjevito poljubi svet. Ah da, pre toga treba nabaviti bicikl. U užarenom belom gradu utisnutom u rastalasanu providnu vodu.